Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen”. (Jesaja 49, 15-16).
Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar
het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of
dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun
ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon(tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!).
In deze flyer stellen de kinderen die over een tijdje in onze geloofsgemeenschap de Eerste Heilige Communie gaan doen, zich aan u voor. Ze noemen hun naam en ze vertellen wat ze leuk en belangrijk
vinden. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen.
Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn.
Wij wensen de kinderen en hun ouders en broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie.

Pastoraal team en werkgroep Eerste Heilige Communie parochie Lumen Christi

Klik hier voor de Flyer