‘Sommige bezoekers tot tranen geroerd bij opvoering musical Paulus’
Ondanks de warmte was er toch een grote opkomst voor de musical Paulus van Kisi. Ruim 100 bezoekers waren op de musical afgekomen. In de airco gekoelde zaal in het Kulturhus Denekamp werd met passie gezongen en gedanst. Ook de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp deden mee. En dat de kinderen hier blij van werden, dat is te zien op de stralende foto’s!
De spelers van KISI en de kinderen speelden en zongen het levensverhaal van de apostel Paulus. Zijn bekering, zijn reizen met Silas, zijn arrestatie en tijd in de gevangenis, het wonder van de bevrijding uit de gevangenis en de bekering van de Christenen in Filippi….
Enkele reacties van bezoekers: “Prachtig, prachtig….”, “Je kon de boodschap van de verkondiging in de zaal voelen.“, “De musical bracht een heel heldere boodschap, en daar was ik blij mee!”
De boodschap van Paulus die centraal stond was “Als je met heel je hart belijdt dat Jezus Christus je Heer is, voor Hem kiest en hem met heel je hart volgt, dan krijg je eeuwig leven”.
De musical werd afgerond met het Sjema Israël, de Joodse geloofsbelijdenis, in liedvorm, gezongen door de KISIs en de kinderen uit Denekamp en Ootmarsum. Prachtig en indrukwekkend.
De bezoekers verlieten tegen kwart voor vier het Kulturhus. De kinderen aten na afloop samen nog gezellig patatjes!
Ook ziet u enkele foto’s van de eucharistieviering van zaterdag avond 1 juni in Noord Deurningen, waar het KISI koor de muzikale omlijsting vormde.