BESTE MENSEN EEN WELGEMEEND DANKJEWEL.

De afgelopen maanden mochten wij als geloofsgemeenschap veel giften ontvangen, in geld en materiaal. Wij willen middels deze weg alle gulle gevers dan ook hartelijk bedanken! Alles komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap in De Lutte. We zijn blij dat velen zich verbonden weten met onze St. Plechelmuskerk.
Verdere giften, in welke vorm en mate dan ook, blijven natuurlijk altijd van harte welkom. Bijvoorbeeld via het offerblok achter in de kerk. Wij danken bij voorbaat!
Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte.