Dit schooljaar wordt het Heilig Vormsel gevierd op zaterdag 7 maart 2020.
Zit uw kind niet op scholengemeenschap De Meander of ’n Boaken en wil hij/zij graag deelnemen aan het Heilig Vormsel, dan kan dat. Wij vragen u uw kind hiervoor aan te melden bij het parochiecentrum van Ootmarsum, email ootmarsum@lumenchristi.nl
De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 uur in de Simon en Judas kerk te Ootmarsum.
Werkgroep Vormsel ATOL
———————————————————————————-

Oproep nieuwe leden werkgroep Vormsel
Wij, werkgroep Vormsel ATOL zijn momenteel alweer begonnen met de voorbereidingen voor het Vormsel 2019-2020.
Dit jaar beëindigen enkele leden hun werkzaamheden bij onze werkgroep Vormsel. En daardoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden, ook om het voortbestaan van deze werkgroep te garanderen.
Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 ouder(s) die namens Ootmarsum en 1 of 2 ouder(s) die namens Lattrop in de werkgroep komen.
De werkzaamheden zullen bestaan uit: communicatie met de Vormelingen, ouders en de gastouders, materialen verzamelen en verdelen, aanwezig zijn tijdens informatie-avonden, kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering. Overig zaken worden door Lumen Christie geregeld.
Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust contact op met Susan Broekhuis – 06-57328723 (susanbroekhuis@gmail.com).

Werkgroep Vormsel ATOL