Zondagmiddag 31 maart was de vormelingendag van vicariaat Deventer in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste groepen binnen. Ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de parochie Lumen Christi waren 39 jongeren aanwezig. Na de ontvangst begonnen we om 12.30 u. met een opfrismis in de Stefanuskerk. De opfrismis is bedoeld om uit te leggen wat wij vieren en waarom. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.
Ondertussen kwamen de vossen aan in het parochiecentrum. Het was een gezellige verkleedpartij. Voordat de viering was afgelopen gingen de “Heiligen en de Helden” Borne in. Wie kon je zomaar tegenkomen in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria en Jozef, Bernadette uit Lourdes, Jezus, Franciscus van Assisi, Paus Franciscus, Sinterklaas, moeder Teresa, St. Willibrord, St. Martinus, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, twee EHBO-ers met een Lotusfiguur en ook nog een held op sokken. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de vossen. Als ze een heilige of een held tegen kwamen kregen ze te horen wie de heilige was, wat hij/zij in zijn of haar leven had gedaan. Er konden bonuspunten worden verdiend door heel goed te luisteren naar wat de helden en de heiligen vertelden. Met een van de heiligen moest een selfie gemaakt worden. Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: “barmhartigheid” (Wie barmhartig is toont medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Dat is wat veel heiligen hebben gedaan, wat helden ook doen. En ook wat wel van ons wordt gevraagd.)
Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en helden + heiligen zich bij het Dijkhuis. Daar was drinken voor de iedereen en werden ze aan het werk gezet met een knutselopdracht: maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de vloer en dansen maar. De lekkere trek werd gestild met een broodje frikandel voor iedereen. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.
De organisatie van deze Vormelingendag kijkt terug op een zeer geslaagde middag. Heel bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen! Dat parochies dit hebben gepromoot is heel fijn. Wat bijzonder dat GELOOF LEEFT en iemand zei treffend: wij geven deze nieuwe generatie op deze manier toch iets moois mee.