Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is er in onze parochie één gezamenlijke viering voor alle geloofsgemeenschappen.
Deze eucharistieviering zal om 09.00 uur in de Plechelmuskerk te De Lutte plaats vinden. Bij goed weer wordt deze buiten in de tuin gehouden, bij slecht weer in de kerk. Het Plechelmuskoor van De Lutte verleent haar medewerking. Kinderen van de Kinderkerk De Lutte gaan aan de slag met een activiteit en dragen ook een steentje bij. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Ook is er gezorgd voor een broodje met gebakken ei, zodat ieder met gevulde maag de dag kan voortzetten.

U bent allen van harte welkom, met en zonder fiets, als start voor een mooie wandeling of na het dauwtrappen.