Er waait een nieuwe wind door de kerk: de paus en de bisschoppen willen graag horen wat u denkt. Maar hoe laat je je stem horen? Hoe kun je meedoen?

Spreek in de parochie je pastoor, diaken, pastoraal werker of coördinator aan! Misschien nam hij of zij al een initiatief. Zo niet, dan geef je een duwtje in de goede richting. Bied gerust aan om mee te helpen. We moeten het samen doen. Via de parochie komt het bij het bisdom, en via het bisdom in Rome. De kernvraag is: zijn we samen op weg? In onze vieringen, besluitvorming, contact met de samenleving of de oecumene?
Sluit je aan bij een representatieve groep. Het Netwerk Katholieke Vrouwen lanceerde bijvoorbeeld een enquête die ze rechtstreeks naar Rome sturen: www.unkv.online. Bovendien zal bisschop De Korte deze enquête ook meenemen in het rapport over zijn bisdom. De KNR, de koepel van religieuzen, organiseert webinars, zie hun agenda op www.knr.nl. Je kunt ook zelf met een groep aan de slag om samen iets te vertegenwoordigen. Hoe groter de groep, hoe beter.

Er is niet zo heel veel tijd. De bedoeling is dat de bisschoppen in augustus hun rapport naar Rome sturen. Dat is midden in de vakantie. Daarom gaan de bisschoppen in mei al werken aan het samenvatten van alle bijdragen. Dus ‘haast u langzaam’.

Ten slotte twee belangrijke kanttekeningen. Ten eerste: het doel van het proces is om samen te zoeken naar wijsheid. Je kunt daarom het beste spreken vanuit bezinning, dialoog, reflectie, gebed. Spreek ‘tot opbouw van de kerk’. Gefrustreerd ‘je hart luchten’ helpt juist niet. Ten tweede: het zou heel goed zijn als er lokaal iets van een synodale cultuur zou ontstaan. We hoeven niet te wachten tot ‘ze’ – de bisschoppen – iets besluiten, maar kunnen zelf een stap in de goede richting zetten in onze eigen parochie.

Deze bijdragen zijn een samenwerking van De Zalige Zalm en het Nederlands Dagblad.