Vier avonden, voor wie zich bewust wil voorbereiden op het Kerstfeest.
De lezingen van de vier zondagen van de Advent, die we gezamenlijk zullen lezen, zijn het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van dit feest voor ons nu.
Bijbelkennis is niet nodig; elke bijeenkomst zal worden ingeleid met een korte uitleg. Voor materiaal wordt gezorgd.

  • 1e bijeenkomst: donderdag 26 november, parochiecentrum De Lutte
  • 2e bijeenkomst: donderdag 3 december, parochiecentrum Tilligte
  • 3e bijeenkomst: donderdag 10 december, parochiecentrum Beuningen
  • 4e bijeenkomst: donderdag 17 december, parochiecentrum Noord-Deurningen

Tijd: 20.00-21.30uur.

De vier bijeenkomsten zijn door het thema van de Advent met elkaar verbonden, maar u kunt eventueel ook één of enkele bijeenkomsten bijwonen. Deelname is gratis; een kleine vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld.
De avonden worden begeleid door pastor José van den Bosch.
Vooraf aanmelden bij het secretariaat van parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl. Tel: 353551.

Maximaal 8 deelnemers per avond (en onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis).