Pastoor Schrijver werd geboren in Heino, op 23 november 1928 in een diep gelovig gezin op een boerderij. Hij was het dertiende kind van de vijftien. Hij heeft op 24 jarige leeftijd de beslissing genomen om priester te worden. Kardinaal Alfrink heeft hem op 24 juni 1967 tot priester gewijd van het Aartsbisdom Utrecht. Na zijn priesterwijding heeft hij in diverse parochies gewerkt tot hij 5 mei 1996 met emeritaat ging. In 2007 is hij, samen met zr. Anstrudis, in de pastorie van Noord Deurningen komen wonen. Hij heeft zich toen nog vele jaren ingezet voor Lumen Christi en met name in Noord Deurningen en Beuningen. Hij zei altijd: “Ik ben priester tot in eeuwigheid, ik wil voorgaan in de eucharistie en dienstbaar zijn voor de medemens, dáár heb ik voor gekozen”. Op Witte Donderdag 14 April 2022, is pastoor Schrijver voor de laatste keer voorgegaan in de H. Jozefkerk, samen met Nelly Cornelissen. Ook was hij altijd zeer begaan met de parochianen van Noord Deurningen en vooral de tuinploeg van de H. Jozefkerk. De tuinploeg werd dan ook altijd uitgenodigd voor zijn verjaardag, waar hij erg van genoot. Toen de woning aan de Gravenesweg 1 leeg kwam te staan, is de pastoor samen met zr. Anstrudis daarheen verhuisd, geholpen door leden van de tuinploeg. Het overlijden van zr. Anstrudis was voor hem zeer ingrijpend, hij verloor in haar een zielsverwant. Aan de Gravenesweg genoot hij van zijn kippen en het buiten zijn. Samen met Antoon Wilbers heeft hij verschillende ritjes in de auto gemaakt (naar het Lutterzand, Hooidijk) , gewandeld (langs het kanaal, bij het Singraven of de Bergvennen) en boerderijen bekeken. Daar heeft hij, als natuurmens erg van genoten. Tijdens die wandelingen had hij diepgaande gesprekken over het geloof en over het einde van zijn leven. Aan het einde van zijn leven heeft hij nog afscheid kunnen nemen van al zijn dierbaren. Pastoor Schrijver is overleden op zondag 3 juli. Woensdag 6 juli was de afscheidsviering in de kapel van het klooster, voorgegaan door pastoor Jacobs. Vrijdag 8 juli was de uitvaart in Hoonhorst. Mgr. H. Woorts was hier de hoofdcelebrant. De andere celebranten waren Pastoor A.G.M. Monninkhof (Hoonhorst) en Pastoor Th. Munsterhuis (Lumen Christi). Na de uitvaart werd hij begraven op het kerkhof in Heino. Als gelovigen van de locatie H.Jozef zijn we pastoor Schrijver erg dankbaar voor wat hij voor onze locatie heeft betekend. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij met Christus zal verrijzen en zal rusten in vrede