“Ubi caritas et amor, Deus ibi est”.
Waar liefde is en barmhartigheid, daar is God.
De wapenspreuk van Herman Heuven die woensdag 20 november overleed.
Geheel onverwacht kwam zijn heengaan niet maar toch, als het onvermijdelijke daar is schrik je. Pastoor Heuven een herder “pur sang”.
Tot priester word je geroepen, dat straalde hij uit.
Het gebod dat Christus ons gaf: “Hebt elkander lief” heeft Herman Heuven letterlijk genomen en in praktijk gebracht.
Onze parochie maar heel Denekamp kan dankbaar zijn hem als herder te hebben gehad.
Hij was een van ons en voelde zich Denekamper met de Denekampers.
Bij zijn afscheid na 17 jaren bij ons te zijn geweest, kreeg hij de zilveren erepenning van onze gemeente en door de carnavalsverening ‘De Köttelpeern’ werd hij, dit jaar nog, tot “Beste Peer” benoemd.
Pastoor Heuven werd bemind zoals hij ons beminde.
Hij zal in onze herinnering blijven voortbestaan.