In april wordt jaarlijks de kerkbijdrage geïnd van de parochianen die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Echter door technische problemen is de kerkbijdrage dit jaar een aantal weken later geïncasseerd.

De locatieraad