Het komende schooljaar gaan we in onze parochie Lumen Christi weer van start met het vormselproject “Vormselkracht”. Er is dus de mogelijkheid om uw zoon/dochter deel te laten nemen aan de toediening van het sacrament van het Vormsel. De eucharistieviering waarin het sacrament wordt toegediend zal in maart 2023 plaats vinden. Voor alle ouders van de toekomstige vormelingen uit Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop is er een informatieavond. Deze avond is op: Dinsdag 27 september om 19.30 uur in de H.H. Simon en Judas kerk te Ootmarsum. Er zal uitleg gegeven worden over het sacrament van het Vormsel door het pastoresteam. Daarna zal uitleg volgen door de werkgroep omtrent de organisatie en activiteiten rondom het Vormsel. Middels het strookje onderaan deze brief kunt u zich hiervoor aanmelden. In de voorbereiding wordt er door het pastoraal team en door de werkgroep vanuit gegaan dat alle ouders een actieve rol in de voorbereiding zullen hebben (gastouder, het maken van de opdrachten met de ‘eigen’ vormeling, het overnemen van enkele taken van de werkgroep indien nodig). Buiten schooltijd vindt de voorbereiding plaats in de vorm van het maken van opdrachten thuis in de map, een speeddate avond met vrijwilligers in de kerk, 2 bijeenkomsten met de pastores en 4 groepsbijeenkomsten. Deze groepsbijeenkomsten met een groepje vormelingen zijn onder begeleiding van enkele ouders van vormelingen, de gastouders. Hierin zorgt het pastoresteam met de werkgroep voor een actieve sturing aan de gastouders. Voor de gastouders is er een uitleg-/informatieavond omtrent het project “Vormselkracht”. Deze avond is op donderdag 6 oktober van 19:30 tot 20:30 uur in het parochiecentrum te Ootmarsum. Voor definitieve opgave aan het sacrament dienen ouders/vormelingen zelf gegevens aan de parochieadministratie door te geven. Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op deze site onder het kopje “Sacramenten”. Zie ook pagina 10 van het Preaksteulke. U moet dit formulier zelf (printen en) inleveren. Bij de informatieavond zullen deze formulieren ook voor u klaar liggen. Opgave dient vóór vrijdag 4 november gerealiseerd te zijn bij het eigen parochiesecretariaat. Bij opgave kunt u de kosten van € 25,- voldoen. Vragen omtrent het sacrament van het Vormsel kunt u via het parochiesecretariaat stellen. Zij zullen u waar nodig doorverwijzen naar de pastores of de werkgroep. De contactgegevens en openingstijden van het parochiesecretariaat vindt u op blz. 2 van het Preaksteulke.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Vormsel Lumen Christi

Agelo Hetty Stevelink marcelhetty3@gmail.com Marion Steggink marionsteggink@hotmail.com Tilligte Anita Assink anita.assink878@gmail.com Ootmarsum Marlies Olde Heuvel brunninkhuis@outlook.com Marieke Brunninkhuis mariekestoolhuis@hotmail.com Lattrop Suzan Scholte in ‘t Hoff sjuuzen@hotmail.com

Tevens is de werkgroep Vormsel dringend op zoek naar nieuwe leden. De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit het onderhouden van de contacten tussen de pastores, vormelingen en ouders, het doorgeven van informatie, het helpen/ ondersteunen bij de informatieavond en de speeddateavond, het helpen / ondersteunen bij de voorbereidingen van het opstarten van het project en de viering zelf. Aangezien in de huidige werkgroep leden afscheid nemen omdat zij geen kinderen meer op de basisschool hebben, en we van iedere plaats leden in de werkgroep nodig hebben, doen we een dringend beroep op u. Mochten er geen nieuwe aanmeldingen komen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om enkele van onze taken bij u als ouder neer te leggen. Indien u zich hiervoor zou willen aanmelden of graag meer informatie hierover zou willen, dan kunt u dit aangeven bij de huidige werkgroepleden.

Opgaveformulier Vormsel

Dit formulier inleveren vóór vrijdag 4 november bij het eigen parochiesecretariaat.