Na de zomervakantie worden vanuit de Parochie Lumen Christi de voorbereidingen voor de sacramenten opgestart, zoals het Vormsel. Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2021 – 2022 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel.
Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind zo spoedig mogelijk doorgeven? Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. In het najaar wordt er nog een informatieavond georganiseerd over het H. Vormsel. Voor meer informatie over het Vormsel kijk op deze website: www.parochielumenchristi.nl/vormsel

Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon
06–14 55 73 73 of per mail: vormselstuurgroep@gmail.com