Vanuit de parochie Lumen Christi De Lutte willen we alvast laten weten dat de informatie avond voor het H. Vormsel gepland is op maandag 17 september 2018 om 19:30 uur in het parochiecentrum. Deze avond is voor ouders van wie een kind volgend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind over het Vormsel? Noteer dan deze datum alvast in uw agenda!
Voor meer informatie kijk hier onder Vormsel.

De vormselwerkgroep is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit bijzondere sacrament voor de kinderen. Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis-Bekke, telefoon 0541 – 552809 of per mail: carmen@bekke.nl