Ondanks dat er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn in het kader van het coronavirus, blijft het onzeker hoe alles dit najaar en winterperiode zal verlopen. Toch worden vanuit de Parochie Lumen Christi de voorbereidingen voor de sacramenten opgestart. Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2020 – 2021 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel.

Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind zo spoedig mogelijk doorgeven? Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. Er is nog geen datum bekend, maar we streven er naar om in oktober een informatieavond te houden over het H. Vormsel. Meer informatie over het Vormsel? Klik hier!

Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 06-14 55 73 73 of per mail: carmen@bekke.nl

Het parochiesecretariaat is weer open op:
• Woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur.
• Woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur
• Vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur.
In de bouwvakvakantie is het parochiesecretariaat alleen open op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur en wel 22 juli, 29 juli en 5 augustus.