Project Adventsactie 2014 Lumen Christi;   Wij willen naar school!

Jaren geleden heb ik vanuit het Leger des Heils contacten onderhouden met zigeunerfamilies in Twente. En ik merkte toen, dat je tamelijk vast zit aan dat beeld van vroeger, waarin zigeuners op zijn zachts gezegd, geen beste naam hebben. Maar in het persoonlijk contact zag je mensen, die eigenlijk niet anders dan wij, een redelijk bestaan wilden opbouwen. En je trof bij hen, net zoals bij ons, “rotte appels” aan.

Voor dit Adventsactie-project blijven we relatief dicht bij huis. In het Europese Roemenië leven veel zigeuners, of beter gezegd: Roma. Ze hebben het vaak moeilijk. In de hoofdstad Boekarest bijvoorbeeld zitten veel Roma vast in een vicieuze cirkel: ze leven in diepe armoede, ze volgen geen onderwijs omdat dat de aanschaf van schoolmaterialen geld kost en ze moeten bedelen om hun dagelijks eten bij elkaar te kunnen schrapen. Tienerzwangerschappen, afwezige vaders en discriminatie zijn aan de orde van de dag. Omdat ze niet of nauwelijks onderwijs hebben gevolgd, is het voor de meeste Roma vrijwel onmogelijk een baan te vinden. Bedelen en ‘de straat’ zijn dan vaak de enige opties. Bovendien heeft ook in Roemenië de crisis toegeslagen. De algemene levensstandaard is daardoor nog altijd erg laag. Dit maakt het voor de Roma extra moeilijk zich aan die negatieve spiraal van armoede en gebrek aan opleiding te ontworstelen.

Xavier de Carmantrand zet zich met een team vrijwilligers in voor de Roma in het zuidelijk deel van Boekarest. De wijk waarop zij zich richten, is berucht om zijn geweld, armoede, diefstal en drugshandel. De huizen in de wijk zijn ronduit slecht. In een woning van 15m2 wonen vaak vier tot zeven mensen, zonder douche of verwarming. Sommige mensen leven zelfs in krotten.

Dit team zorgt ervoor dat de Roma-kinderen uit deze achterstandswijk naar school kunnen. Ze betalen voor de schoolmaterialen, zoals schriften en pennen en de kosten voor een warme maaltijd, tussen de middag. Sociaal werkers houden in de gaten hoe het op school gaat met de kinderen. Ze geven hen bijles. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat de kinderen die onder de hoede staan van Xavier en zijn mensen, langer naar school gaan dan andere Roma-kinderen en vaker een diploma halen. Ze hebben dus een beter toekomstperspectief.  ok de volwassenen in de wijk krijgen steun van Xavier en zijn team. Ze krijgen bijvoorbeeld een opleiding en er zijn psychologische hulpgroepen. Verder zorgt het team voor concrete zaken als meubels of schoenen in gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen en ze springen bij als er medische noodhulp nodig is. Dit alles komt de kinderen natuurlijk ook ten goede.

Vanuit onze parochie willen we met dit project ook eens kiezen voor een bevolkingsgroep die soms weerstand op roept. Want als katholiek, als gelovige schrijven wij geen volk en geen mens af! En zeker geen kinderen! We hopen dat ook U in die geest deze Advenstactie wilt ondersteunen met uw gift. Zoals u gewend bent, kunt u uw gift geven in het kistje achter in de kerk, d.m.v . het adventszakje.

Namens het Diaconaal Beraad,  pastor L.M. Ros