Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2022-2023 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel. Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. Op maandagavond 26 September is er een informatieavond georganiseerd om 19:30 in het parochiecentrum.

Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind doorgeven via onderstaande contactinformatie ?
Voor meer informatie over het Vormsel kijk hier. Voor vragen en voorlopige aanmelding, neem contact op met de stuurgroep in de Lutte per mail, vormselstuurgroep@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Henrieke Sanderink