Lumen Christi heeft besloten om te gaan starten met het vormselproject voor komend schooljaar. Er is daarom de mogelijkheid om uw zoon/dochter deel te laten nemen aan de toediening van het sacrament van het Vormsel. De eucharistieviering waarin het sacrament wordt toegediend zal in maart 2022 plaats vinden.
Voor alle ouders van de toekomstige vormelingen uit Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop is er een informatieavond. Deze avond is op: Dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur in de H.H. Simon & Judas kerk te Ootmarsum. Met aansluitend voor de gastouders de uitleg/informatie omtrent het project “Vormselkracht”.
Er zal uitleg gegeven worden over het sacrament van het Vormsel door het pastoresteam. Daarna zal een uitleg volgen door de werkgroep omtrent hun taken rondom het Vormsel. In de voorbereiding wordt er door het pastoraal team en door de werkgroep vanuit gegaan dat alle ouders een actieve rol in de voorbereiding zullen hebben (gastouder, het maken van de opdrachten met de ‘eigen’ vormeling).
Buiten schooltijd vindt de voorbereiding plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten met de vormelingen onder begeleiding van ouders van vormelingen. Hierin zorgt het pastoresteam met de werkgroep voor actieve sturing aan de begeleidende ouders.
Voor definitieve opgave aan het sacrament dienen ouders/vormelingen zelf gegevens aan de parochieadministratie door te geven. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.
Opgave dient vóór vrijdag 5 november gerealiseerd te zijn bij het eigen parochiesecretariaat. Bij opgave kunt u de kosten van € 25,– voldoen. Tevens is er dan een gelegenheid om misintenties (voor eigen rekening) aan te vragen. Vragen omtrent het sacrament van het Vormsel kunt u via het parochiesecretariaat stellen. Zij verwijzen u waar nodig door naar pastores of werkgroep.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Vormsel ATOL