Reeds enkele jaren, al dan niet met bekende of prominente Twentenaren, besteden we binnen Lumen Christi aandacht aan het inluiden van de Actie-Kerkbalans. Komend jaar zal dat door de inmiddels aangekondigde corona beperkingen, uiterst beperkte groepsgrootte, anders dienen te verlopen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten dat de actie kerkbalans die op zaterdag 15 januari 2022 om 13.00 uur zal worden ingeluid, alleen door de klokkenluiders, verder zonder publiek, zal plaatsvinden. Vanuit alle kerken, binnen Lumen Christi, zullen op bovengenoemde dag en tijdstip de kerkklokken worden geluid.

Tevens is het in 2022, vijftig jaar geleden (1972) dat de actie Kerkbalans voor het eerst werd gehouden. Een heugelijk jubileum. Jammer dat dit jubileum gekenmerkt wordt door dalende kerkinkomsten i.v.m. de corona pandemie. Daarom hopen wij dat wanneer u een bijdrage gevraagd wordt, u de actie kerkbalans een warm hart zult toedragen.
Bij voorbaat hartelijke dank daarvoor.