Beste mensen,
De sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie zijn de initiatiesacramenten. Dat betekent dat we hierdoor worden binnengeleid in het Rooms-Katholiek geloof in onze kerk. In de documenten van het tweede Vaticaans concilie noemt men deze sacramenten de grondslag van het christelijk leven met de Eucharistie als de bron.
Ons bisdom heeft het komend kerkelijk jaar uitgeroepen tot het jaar van de Eucharistie; ook in onze parochie willen we hier aandacht aan schenken: hierbij het voorlopige programma :
– Gezamenlijke openingsviering op de 1e zondag van de advent, zondag 1 december 2019 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Denekamp m.m.v. het Nicolaaskoor, de kinderkoren uit Denekamp en Ootmarsum en het pastoraal team; na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken.
– 27 februari 2020 om 19.30 uur : een avond met rector Patrick Kuipers met als thema “brood om van te leven, brood om te delen “.
– Permanente tentoonstelling over de Eucharistie in de Oude Kerk te Denekamp.
– Zaterdag 13 juni 2020 om 18.00 uur: Lof en sacramentsprocessie in De Lutte.
– 4 oktober 2020, Agapè-maaltijd
– Christus Koning, 22 november 2020 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Denekamp gezamenlijke viering als afsluiting van het jaar van de Eucharistie m.m.v. pastoraal team, en gelegenheidskoor, samengesteld uit alle koren van de parochie Lumen Christi.

Met dit gevarieerd programma willen we de Eucharistie onder de aandacht brengen en hopen dat velen de Eucharistie mogen ervaren als kloppend hart van ons geloofsleven.
Namens het pastoresteam,

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis