Jong Aartsbisdom heeft deze maand de jaarkalender voor 2019-2020 verstuurd naar de parochies. Hierop staan de activiteiten voor jongeren via het JPU (jongerenplatform Utrecht), de Tarcisiusdag voor misdienaars en de vormelingendagen van de vica riaten. Het JPU organiseert activiteiten voor jongeren van het aartsbisdom tussen de 16 en 30 jaar oud. Er zijn twee versies: één met het complete overzicht van alle activiteiten van Jong Aartsbisdom, op de andere staan alleen de activiteiten van het JPU.

Lees hier verder