Het is niet meer vanzelfsprekend dat ouders met katholieke wortels hun kind laten dopen. Dikwijls ontmoet ik opa’s en oma’s aan de doopvont die blij zijn dat dit kleinkind van hen gedoopt wordt, maar dat ze ook kleinkinderen hebben die niet gedoopt zijn en toch, zo zeggen zij, hebben ze allemaal dezelfde opvoeding gehad. Nee dopen is niet meer in, en wanneer je zegt dat je bij de kerk wilt horen, ben je blijkbaar niet meer van deze tijd. Het is niet meer de meest favoriete club, waar je je kind zo vroeg mogelijk voor inschrijft. Een sportclub staat vele treden hoger op de succesladder die ouders hun kinderen voorhouden.
En toch zijn er nog altijd vele ouders die hun kind wel laten dopen en wel om allerlei redenen. Vaak hoor je dat ze hun kind waarden en normen willen meegeven die zij zelf als belangrijk ervaren in hun leven, of dat zij willen dat hun kind hoort bij een gelijkgestemde gemeenschap, dat het niet het gevoel krijgt om alleen te staan in het leven, ze een stuk geborgenheid wil geven buiten het gezin in de grote samenleving. Geloof geeft hen niet alleen houvast, maar ook kracht en troost. Het geeft je het gevoel dat je gewenst bent, dat jouw leven, hoe kwetsbaar ook, kostbaar en de moeite waard is. Natuurlijk kan het ongedoopt net zo gelukkig worden, maar de doop geeft je toch een fundament onder je bestaan. Wat is er niet mooier voor een jonge ouder om te horen bij de doop, dat de hemel ook voor hun kind is open gegaan en God zegt: ik ben blij dat je er bent, ik ben gek met je!


Dat horen we die stem uit de hemel vandaag ook zeggen wanneer Jezus afdaalt in de Jordaan en ook voor Hem de hemel opengaat en de hemelse stem zegt: Jij bent mijn liefste mensenkind, luister en kijk naar Hem! Jezus daalt af in de Jordaan, d.w.z.: hij dompelt zich onder in de traditie van zijn volk, sluit zich aan bij de traditie van zijn volk, dat na veertig jaar met elkaar in de woestijn gezworven te hebben, heeft ervaren, dat je onder alle omstandigheden verantwoordelijk bent voor elkaar. Dat je niet alleen de verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven, maar voor dat van elke broeder en zuster die tegenkomt op jouw levensweg, met name de kwetsbare en zwakke mens. Zo ging voor Jezus de hemel open waarmee de evangelist waarschijnlijk bedoeld heeft dat in Jezus, in deze mens, iets hemels, iets van Gods aanwezigheid, iets van Zijn liefde over de wereld komt. Hij bracht weer nieuw licht, nieuwe lucht in het leven van mensen die diep in de put, diep in de ellende zaten en zich godverlaten voelden. Hij liet bij hen even de hemel opengaan.
Ook nu voelen velen, ook in onze rijke westerse wereld, zich aan de kant gezet, niet begrepen, hun leven waarin zoveel van hen geëist wordt en het niet meer kunnen bijbenen, als zinloos, als verlaten door de samenleving en de medemens. Ook nu is er behoefte aan erkenning, aan begrip, aan bevestiging dat jouw leven waardevol en de moeite waard is, ook al heb je geen hoge maatschappelijke carrière bereikt, is jouw gezondheid kwetsbaar en zit je met een burn-out thuis. Dan is het fijn dat er mensen om je heen zijn die zich om jou bekommeren, jou bevestigen, tegen jou zeggen dat jij de moeite waard bent en die waarde niet laten afhangen van jouw maatschappelijke prestaties. Dan is het fijn dat er mensen om je heen zijn die je niet laten vallen, integendeel, maar je een stukje hemels gevoel schenken, je laten delen in liefde van God voor elke mens.
Dan komen we dichter bij de betekenis van de doop. Want de doop is geen levensverzekering, zodat je als gedoopte niets kan overkomen. Nee, het is een levensopdracht, een levenshouding dat jij je in jouw leven bekommert om je medemens en zo een stukje hemel op aarde brengt. Wanneer jij wilt dat jouw kind ook zo’n levenshouding meekrijgt kan je het laten dopen, kun je het lid maken van een gemeenschap van gelijkgestemde mensen, die jou bevestigen in inspireren. De Kerk, de gemeenschap rond Jezus Christus, is daarbij de plek bij uitstek.
Ook onze moderne wereld blijft behoefte houden aan zo’n plek, ook hier in Tilligte, waar de geloofsgemeenschap nog altijd het cement is van de samenleving. Naast de geloofsgemeenschap is een fysiek gebouw, een plek waar je samenkomt, samen bidt, samen viert, samen de hoop op de toekomst levend houdt, elkaar bemoedigt en inspireert, is onontbeerlijk. Daarom is het ook belangrijk dat u de Kerkbalans steunt, dat u blijft geloven in een goede, menswaardige toekomst voor kinderen en kleinkinderen.
Onze voorouders die het veel minder breed hadden als wij, hadden daar veel voor over. Wij, de rijken van nu, zouden dit zeker in stand moeten kunnen houden. Daarom doe ik ook een beroep op uw aller solidariteit met uw geloofsgemeenschap, om de Kerkbalans royaal te gedenken. Het afgelopen jaar kwam men zo’n € 4.000,00 tekort. Met een kleine inspanning zou het moeten lukken dit exploitatietekort te vullen. Met een verhoging van € 6,00 p.p., d.w.z. twee en een halve consumptie bij Koapman, komen we een heel eind. Laat zien wat de geloofsgemeenschap u waard is!

Tilligte, 12 januari 2020,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman