KLIK VOOR KERKTV

Vanwege de beperkende maatregelingen om het corona virus te beperken heb wij de kerk TV vanaf nu vrij geschakeld voor iedereen. Met dank aan Niehoff Sound & Light.
Dit laten we totdat de beperkende maatregelingen voor het corona virus opgeheven zijn.

Hoewel onze vieringen op dit moment niet mogelijk zijn blijft het gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons helpen om onze ongerustheid in handen te leggen van God.

Vanaf 22 maart is er ieder zondagmorgen een gebedsviering om 9.00u.

Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00u een eucharistieviering, waarin pastoor Munsterhuis voorgaat.

Alle vieringen worden LIVE uitgezonden en terug te kijken via Kerk TV, en zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via het kanaal KERKTV op deze website. Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg. Ook worden de opgegeven misintenties van deze zondagen gelezen. Deze vieringen vinden zonder aanwezige gelovigen en volledige koren plaats.

Op zaterdagen worden de teksten van de zondag op de website geplaatst. Mocht u intenties hebben voor gebed, dan kunt u deze aan ons doorgeven.

Voor mensen uit de parochie Lumen Christi die geen vieringen in de kerk kunnen meemaken heeft de parochie alternatieve mogelijkheden om vieringen te volgen.

Kerk TV voor de locaties: Beuningen, Denekamp, Noord Deurningen, Ootmarsum en Tilligte
In samenwerking met Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp is Kerk TV beschikbaar. Iedereen die dat wil kan de liturgische vieringen volgen op een computer, iPad en ook op sommige TV’s met internet.
De kosten bedragen € 5,– per maand.

Voor meer informatie en het volgen van vieringen zie: http://kerktv.niehoff.nl/

Kerkradio voor de locaties: Lattrop en De Lutte
Voor kerkradio werkt de parochie samen met Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp voor Lattrop of met Kerkomroep.nl (De Lutte)
Het beluisteren van kerkradio is in principe gratis.

Voor Lattrop zie: http://www.parochielumenchristi.nl/vieringen-beluisteren/
Voor De Lutte zie: http://www.kerkomroep.nl/#startpagina.php

Wanneer u meer informatie wilt hebben over kerk TV of Kerkradio dan kunt u contact opnemen met uw locatie. De adressen kunt u op deze website vinden.