Kerk TV & Kerk Radio vanuit Lumen Christi

Voor mensen uit de parochie Lumen Christi die geen vieringen in de kerk kunnen meemaken heeft de parochie alternatieve mogelijkheden om vieringen te volgen.

Kerk TV voor de locaties: Beuningen, Denekamp, Noord Deurningen, Ootmarsum en Tilligte
In samenwerking met Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp is Kerk TV beschikbaar. Iedereen die dat wil kan de liturgische vieringen volgen op een computer, iPad en ook op sommige TV’s met internet.
De kosten bedragen € 5,– per maand.

Voor meer informatie en het volgen van vieringen zie: http://kerktv.niehoff.nl/

Kerkradio voor de locaties: Lattrop en De Lutte
Voor kerkradio werkt de parochie samen met Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp voor Lattrop of met Kerkomroep.nl (De Lutte)
Het beluisteren van kerkradio is in principe gratis.

Voor Lattrop zie: http://www.parochielumenchristi.nl/vieringen-beluisteren/
Voor De Lutte zie: http://www.kerkomroep.nl/#startpagina.php

Wanneer u meer informatie wilt hebben over kerk TV of Kerkradio dan kunt u contact opnemen met uw locatie. De adressen kunt u op deze website vinden.