Afgelopen weken zijn vele collectanten van de actie Kerkbalans bezig geweest de enveloppe te brengen en weer op te halen.
Ook kregen velen van u er een geadresseerde enveloppe bij. Er zijn al veel van die enveloppes bij ons teruggekomen, maar helaas niet alle.
Wanneer u onverhoopt niet thuis was wanneer de collectant bij u kwam, of u nog niet in de gelegenheid bent geweest de enveloppe op de post te doen, dan kunt u ons zeer van dienst zijn door de enveloppe in de brievenbus van
het parochiecentrum te deponeren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Werkgroep Kerkbalans