Van de parochianen die zelf hun toezegging van de kerk-bijdrage verzorgen zijn nog niet alle bedragen binnengekomen.
Bij deze vragen we u vriendelijk de toegezegde kerkbijdrage voor 2019 over te boeken zodat we onze afsluiting kunnen maken. U kunt uw bedrag overmaken op bankrekening NL80 RABO 0110 705297

Met vriendelijke groeten,
commissie kerkbalans H. Nicolaas