Hoewel er vlak voor Kerstmis de nodige aanpassingen moesten plaatsvinden door de lockdown, hebben we dit jaar toch kerst kunnen vieren in eigen kerk. Mede dankzij de grote flexibiliteit van de kosters en de koren. De kerk was sfeervol aangekleed door de twee kerststallen en de kerstbomen met lichtjes. Een speciaal team had hiervoor gezorgd. Daarnaast waren er door de bloemengroep mooie kerstboeketten samengesteld die zowel het priesterkoor als de Mariahoek prachtig opsierden. Wij prijzen ons gelukkig met de inzet van deze en vele andere vrijwilligers en willen hen daarvoor hartelijk dank zeggen.

Locatieraad en Pastoraatsgroep