Op zaterdag 14 december om 18.00 uur zal het jaarlijkse Kerstconcert plaatsvinden. Dit wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor, het Themakoor en een gelegenheidskinderkoor van kinderen van de basisschool. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en de gelegenheid om kerststukjes, kniepertjes etc. te kopen.
Wij hopen op een mooi Kerstconcert en nodigen u van harte uit.

Tevens wijzen wij u op de gezinsviering op dinsdag 24 december 2019 om 17.00 uur. Deze wordt verzorgd door het themakoor in samen-werking met het kinderkoortje. Als er nog kinderen zijn die het leuk vinden om hieraan mee te doen dan kunnen ze zich aanmelden bij Engelien Pikkemaat 06 20637435. Je bent van harte welkom!