Vier weken in de Advent hebben we ons voorbereid op het Kerstfeest, maar wat betekent het feest eigenlijk voor ons? Gaat het om de kerst versiering die overal om ons heen in volle glorie is ontstoken? Gaat het om de kerstbonus of de kerstpakketten die wij ontvangen van onze baas? Of de gezelligheid met de hele familie? Of lekker lang samen tafelen rond de versierde boom met allerlei cadeaus? Als wij goed om ons heen kijken en de reclames op de media geloven dan is dat wel de belangrijkste boodschap die Kerst ons wil vertellen. Het lijkt als of deze setting totaal voorbijgaat aan wat Kerst eigenlijk is en wat de kerstvrede betekent.
Maar als Kerst niet meer is, dan houden we het maar één dag vol, en dan is de realiteit van alle dag weer aan de orde, een realiteit die er veel minder feestelijk uitziet. Want de kerstvrede maakt dan plaats voor de barbaarse oorlog in Oekraïne, het protest van vrouwen in Afghanistan die niet meer mogen studeren, de vrouwenprotesten in Iran, de vluchtelingenstroom die onhoudbaar lijkt te zijn voor de Asielcentra in ons land, voor stikstof en klimaatcrisis, de angst dat we de energierekening en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Een situatie die alleen maar zorgt voor nog meer polarisatie in onze samenleving.
Maar misschien vinden we hier in de kerk juist iets van de kern van dat kerstfeest. Want kerst gaat erom dat God ons wil ontmoeten, in een pasgeboren kwetsbaar mensenkind. Een kind dat ons uitnodigt Hem te ontmoeten, ook in onze steeds meer God-verlatende samenleving. De hemel gaat voor ons open, maar wij lopen eraan voorbij. Wij zien de zwangere Maria’s, dagelijks aan ons voorbij trekken in de vluchtelingenstroom, maar herkennen daarin niet God die ons wil ontmoeten.
Kerstmis is geen herdenking of een jaarlijks terugkerend feest, zegt paus Franciscus, , nee het is niet de herinnering aan iets moois of een paar gezellige dagen. Kerstmis is vooral een feest van ontmoeting… een ontmoeting met Jezus. Daarmee wordt de kern van dit feest geraakt. Als de engel tot de herders zegt: Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, dan gaan ze meteen op zoek naar het Kind in de kribbe. En dan komt het tot een bijzondere ontmoeting die hun leven verandert. Evenzo met de wijzen uit het oosten, die een bijzondere ster aan de hemel zagen staan, dan gaan ze door de knieën en laten al hun vooroordelen achter zich. En de ontmoeting met het kind verandert hen zozeer dat ze uiteindelijk als andere mensen weer naar huis terugkeren.
Vanavond worden wij ook door de engelen uit de hemel opgeroepen om naar Bethlehem te gaan en dit Kind , waarin God zijn gezicht aan ons liet zien te ontmoeten. Ook aan ons wordt gevraagd onze zekerheden los te laten en voor Hem door de knieën te gaan. Want in dat kind ontmoeten we God zelf, is als het ware God zelf die de handen naar ons uitstrekt en ons toelacht. Zo kan Kerst bij uitstek het feest zijn waarop onze relatie met God weer een nieuwe impuls krijgt in onze wereld, waarbij we God bijna helemaal de rug hebben toegekeerd. Daarmee wordt het kerstverhaal geen verhaal van lang geleden, een verhaal van engelen en herders, maar kan het een nieuwe impuls zijn voor ons geloof. Want het is een verhaal dat ertoe doet, van belang is voor onze wereld, van belang is voor onze Kerk en natuurlijk voor ons eigen leven.
God bracht geen eendaags bliksembezoek aan de wereld, zodat wij in één nacht onze zorgen van machteloosheid en eenzaamheid, alle problemen waar we mee worstelen, zouden kunnen vergeten. In het Kind geeft Hij ons vertrouwen om zelf altijd maar weer naar buiten te komen om zijn liefde uit te dragen voor arm, rijk, jong of oud, ziek of gezond. Hij is de hoop om ons in te zetten voor een betere wereld. Een wereld waar ook wij zelf van genieten, want God trekt altijd met ons mee. Laten ook wij naar Bethlehem gaan, wat letterlijk betekent: huis van brood, om daar het goddelijk Kind te ontmoeten en van Hem het levensbrood ontvangen dat ons in leven houdt, het bood van liefde, van vrede en gerechtigheid. Dat is het heerlijkste kerstcadeau dat wij van dit Kind kunnen ontvangen en op onze beurt kunnen schenken aan onze medemens.
Met dit cadeau op zak wens ik u allen een Zalig Kerstfeest toe!

Pastor Kerkhof Jonkman