Op zondag 1 oktober 2023 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.
Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan, kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.
Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”
1 November bedevaart naar Kevelaer
Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Denekamp/De Lutte: mevrouw R. Vloothuis telefoon 06 – 22 04 48 22
Beuningen/De Lutte: mevrouw A. van Langen telefoon 06 – 20 47 73 33
Lattrop: mevrouw A. Pegge telefoon 0541 – 22 93 45
Noord Deurningen mevrouw A. Brunink telefoon 0541 – 35 39 10
Ootmarsum de hr. H. van der Aa telefoon 0541 – 29 27 78 /hr. G. Lohuis telefoon 06 – 12 35 37 45
Rossum mevr. A. Heerink telefoon 0541 – 62 57 88 /mevr. R. Aveskamp telefoon 0541 – 62 56 71 Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (tel.: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (tel.: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).