We zouden het wel van de daken willen schreeuwen maar dat is niet meer nodig ….. we hebben drie geweldige zangmicrofoons gekregen! Stichting het Glazen Huis heeft onze vraag gehoord en iemand heeft op hun verzoek, ons drie super microfoons geschonken. Zomaar! Dat zomaar zijn drie Shure Beta Dynamic Vocal Microphones die veel voor ons veranderen. Hoewel de koren vanuit de kerk ondersteund worden, hadden we niet de beschikking over specifieke zangmicrofoons. De huidige weergave van de zang is daardoor zeer middelmatig. Vandaar ons verzoek aan de crew van het Glazen Huis. De crew is daarmee aan het werk gegaan en hoewel we niet tot de grote doelen behoren, hebben zij het voor ons geregeld. Wij zijn er super blij mee! Wij zijn het Kinder- en Tienerkoor en het Themakoor van de Simon en Judaskerk. Het Kinder- en Tiener koor bestaat uit bijna twintig jeugdige zangers en verzorgt de liederen en de zang tijdens de gezinsvieringen. Een aantal koorleden zingt zelfs al solistisch. De microfoons zijn dan niet alleen een verbetering van de geluidsweergave, maar evenzo een geweldige ondersteuning voor het plezier en de ontwikkeling van onze jonge koorleden. Het Themakoor kent zo’n zeventien leden en verzorgt tijdens de themavieringen de teksten en liederen van deze vieringen. Het koor kent een eigen repertoire van Nederlandstalige, maar voornamelijk moderne Engelstalige liederen, die meerstemmig worden gezongen. Door de nieuwe zangmicrofoons wordt niet alleen de kwaliteit van de weergave verhoogd, maar ook zeker ons plezier en dat van de toehoorders! Uiteraard zullen we de microfoons graag beschikbaar stellen aan de andere koren en allerlei andersoortige muzikale activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Te denken valt aan concerten, theater en kleinschalige muziekoptredens, waarbij goede zangmicrofoons onontbeerlijk zijn; dus de microfoons zullen voor een breder publiek dan alleen kerkgangers meerwaarde hebben, zodat men optimaal kan luisteren en genieten van muzikale optredens. Stichting Pom, Glazen Huis en sponsor… dank jullie wel!

Karel Tijhuis, Mariët Bank