We zijn erg blij dat zich weer parochianen beschikbaar hebben gesteld om als gastheer of gastdame koffie/thee te willen schenken aan de kerkgangers, na de viering, zoals we dat gewend waren. Vanaf nu is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken

  • na de viering van 9.30u op de 1e vrijdag van de maand in het parochiecentrum en
  • na de viering van 9.00u op de 2e zondag van de maand eveneens in het parochiecentrum

Daarnaast is er ook een groep dames, die bereid is om achter in de kerk voor koffie/thee te zorgen na bijzondere vieringen zoals de oecumenische viering in september en januari, de Simon en Judasviering in oktober en mogelijk andere kerkelijke bijeenkomsten. Het is fantastisch dat deze gastdames en gastheren deze taak op zich willen nemen en we zijn hen er erg dankbaar voor. Samen bevorderen zij de verbondenheid van onze gastvrije kerk. Lies Reyerink is de coördinator van de groep 1e vrijdag en Annelies Kamp voor de andere twee groepen.

U bent van harte welkom.