Over de liturgie van de eucharistie

Rector Kuipers

Door rector Patrick Kuipers op donderdag 27 februari. Aanvang 19.30 uur in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp
Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.
De lezing begint om 19.30 uur.

 

Patrick Kuipers werd op 26 juni 1975 geboren in Enschede. Al op zeer jonge leeftijd wist hij dat hij priester wilde worden en hij ging direct na zijn eindexamen gymnasium naar het Ariënskonvikt te Utrecht. Daar studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit. In 1996 was hij enkele maanden voor een stage op Papoea Nieuw Guinea bij de paters Maristen aldaar. Hij werkte er mee in een vormingsprogramma voor jongeren en pasgehuwden.

Na de afronding van zijn theologiestudie deed hij zijn pastoraal jaar in de St. Calixtusparochie te Groenlo. Op 29 januari 2000 werd hij in de St. Catharinakathedraal te Utrecht door kardinaal Simonis tot diaken gewijd.

Inmiddels was hij benoemd als pastor in de H. Drieëenheidsparochie en de Emmaüsparochie te Oldenzaal. Op 23 september 2000 volgde in de kathedraal te Utrecht de priesterwijding. In 2003 werd Kuipers benoemd tot pastor te Lichtenvoorde en omgeving. Een jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor van negen parochies rond Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk, de latere St. Ludgerparochie. In deze jaren heeft hij ruime pastorale ervaring opgedaan.

In de zomer van 2008 werd hij benoemd tot conrector van het Ariënskonvikt met een studieopdracht aan de Faculteit Katholieke Theologie op het gebied van de Liturgiewetenschappen. Na de sluiting van het Ariënskonvikt als eigen priesteropleiding van het aartsbisdom werd hij benoemd tot rector van het Ariënsinstituut. In de periode dat de seminaristen niet in Utrecht studeerden, was hij het aanspreekpunt voor hen. Daarnaast werd hij benoemd tot voorzitter van de diocesane roepingenraad en tot gedelegeerde voor de pastoraal werk(st)ers met bijzondere aandacht voor het programma van toeleiding naar een benoeming in het Aartsbisdom Utrecht. Eind november 2013 behaalde rector Kuipers zijn kerkelijk licentiaat in de theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie. Momenteel doet hij onderzoek naar de ontwikkelingen van de liturgie van de Paasnacht in de jaren voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie en bereidt hij een proefschrift voor. Naast zijn werkzaamheden als rector en promovendus is Kuipers priester-assistent in de St. Catharinakathedraal en vormheer voor het aartsbisdom.