‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ (Matteus 2 vers 2). Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Van oudsher staan de magiërs uit het oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, symbool voor de verschillende volken op aarde. Zij komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen… Het materiaal voor de Week van gebed is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn. Geïnspireerd door wat zij ons aandragen willen wij ons samen bezinnen op onze roeping en bidden voor de wereld waarin wij leven. U bent van harte welkom, ook online: www.kerkdienstgemist.nl

Oecumenische viering
Datum: 16 januari 2022
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Protestantse kerk, Grotestraat 3 Denekamp
Voorgangers: pastor Ingrid Schraven (Lumen Christi) en ds Erna Lensink (Protestantse gemeente Denekamp) m.m.v. het dameskoor van Lumen Christi

Datum: 23 januari 2022
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: H Simon en Judaskerk, Ootmarsum
Voorgangers Pastor Tom Van Vilsteren en ds. Roel Kloosterziel – online (www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv)
Wij volgen de op dat moment geldende corona-maatregelen.