Wijziging aanvangstijd zaterdagavondviering!!!

Per 1 september a.s. is de aanvangstijd van de zaterdagavondviering weer om 19.30 uur. Deze aanvangstijden zijn vastgesteld voor één jaar. Na een jaar vindt er weer een evaluatie plaats.

Jaarvergadering

We hebben besloten om dit jaar i.v.m. het coronavirus de jaarvergadering niet door te laten gaan. We schuiven deze door naar het voorjaar 2021.

Voorkeursparochianen

We krijgen af en toe de vraag over wat een voorkeursparochiaan is en hoe dat werkt.

Van oudsher liggen de geografische grenzen van een parochiegemeenschap vast. Dat men lid is van een bepaalde geloofsgemeenschap is dus territoriaal bepaald. Met andere woorden: als inwoner van Beuningen bent u automatisch parochiaan van de kerk in Beuningen.

Tegenwoordig kunnen mensen echter ook kiezen voor een parochie waarin men zich thuis voelt. Daarom is het mogelijk om als “voorkeurparochiaan” geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan is betrokken bij een andere parochie dan waar hij of zijn woont. Men kan echter niet van twee geloofsgemeenschappen tegelijkertijd parochiaan zijn. Hoofdregel is dat men parochiaan is bij de geloofsgemeenschap waarin men woont, maar men kan dus zelf een andere geloofsgemeenschap als voorkeur opgeven.

Parochianen die nu nog binnen de parochiegrenzen wonen, maar gaan verhuizen, worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de parochie waar men gaat wonen (dit geldt ook voor studerende kinderen). Wil men toch parochiaan blijven in Beuningen, dan dient men zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeursparochiaan.

Als voorkeursparochiaan wordt de voorwaarde gesteld om structureel mee te doen met de actie kerkbalans.

De zogenoemde voorkeursparochianen kunnen vervolgens evenals inwonende parochianen een beroep doen op het pastorale team en gebruik maken van de faciliteiten van onze kerk bij bijvoorbeeld doop, trouwen, eerste communie, vormsel, rouw. Aanmelden als voorkeursparochiaan kan bij het secretariaat van onze parochie.

N.B.: Inwoners uit Beuningen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen stonden ingeschreven als parochiaan van onze kerk, behouden het recht om gebruik te maken van de diensten van onze geloofsgemeenschap en het pastorale team.

De locatieraad