Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Aktie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022.
Het thema in 2022 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de parochiaan.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een automatisch incasso hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om uw ingevulde formulier, gesloten in de retourenveloppe, het liefst zo spoedig mogelijk, maar vóór 7 februari te bezorgen in de brievenbus van de contactpersoon voor uw wijk of straat. De naam van deze persoon staat vermeld op de brief.
U mag ook de retourenveloppe inleveren in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed.
Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

De Locatieraad