Actie Kerkbalans
Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage.
Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 23 januari tot en met 19 februari 2023.
Het thema in 2023 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een machtiging hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om het formulier in te vullen, waarbij automatisch incasso sterk onze voorkeur heeft. Het scheelt ons heel veel werk.
Het ingevulde formulier kunt u gesloten in de retourenveloppe, vóór 19 februari bezorgen in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed. Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

De Locatieraad Beuningen