De kerkdeuren van de kerken in Lumen Christi gaan, na maandenlang voor publieke vieringen gesloten te zijn geweest vanwege de coronapandemie, op 1 juli weer open voor de gelovigen om de vieringen bij te kunnen wonen. Dat vraagt nogal wat aanpassingen van kerken en gelovigen door de maatregelen die door de overheid en de bisdommen in onderling overleg zijn vastgesteld vanwege de anderhalve meter regel en de hygiëne die van ieder gevraagd wordt. Daarvoor is een uitgebreid protocol vastgesteld dat u hier kunt lezen. Uitgangspunt is dat u veilig in de kerk de viering kunt bijwonen. In elke locatie wordt een coördinator aangewezen, die zorg draagt voor de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften. In principe geeft u zich vooraf telefonisch op bij het secretariaat van de kerk waar u de viering wilt bijwonen. Indien u spontaan naar de kerk komt kunt u bij de kerkdeur vragen of er nog plaats voor u is. Dit alles vraagt enige aanpassing, maar wij hopen dat dit voor u geen belemmering zal zijn om de viering bij te wonen, tenslotte gaat het om uw eigen veiligheid en gezondheid. Deelname aan de vieringen doet u trouwens wel op eigen risico. Alle vieringen zijn (voorlopig) Eucharistievieringen of gebedsvieringen.

Het parochiebestuur en het pastoraal team willen voorzichtig opstarten en alle maatregelen goed inpassen. Daarom vieren we in de maand juni alleen met parochianen die uitgenodigd zijn voor de vieringen. Vanaf 1 juli kunt u zichzelf aanmelden voor de viering. Er mogen maximaal 100 personen bij een viering aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de kerk zal dit plaatselijk minder kunnen zijn. In de kerk zult u plaats moeten nemen op de plekken die u worden aangewezen. Echtparen of gezinnen kunnen vanzelfsprekend naast elkaar zitten. Koorzang is voorlopig verboden en u wordt verzocht niet mee te zingen met de cantor/voorzanger die de dienst ondersteunt met zang.

Lumen Christi heeft besloten om niet enkel te vieren in het Eucharistisch Centrum in Denekamp, maar meteen ook de overige locaties in een vastgesteld rooster mee te nemen. Dit rooster leest u hier. Concreet betekent dit dat in Denekamp op elke zondag een Eucharistieviering is en in de overige locaties 1 keer per drie weken. In de weekenden waarop in de locaties geen viering is gepland, kan men in overleg met het pastoraal team een gebedsviering houden. Het pastoraal team laat dit over aan de wens van de locatie. De ene week kan een pastoraal werker voorgaan, de andere keer een parochieel voorganger. Vieringen door de week vinden voorlopig uitsluitend plaats in Denekamp op woensdagochtend om 10.00 uur. Dit schema blijft van kracht gedurende de maanden juli en augustus. Vanaf 1 september kunnen er weer wijzigingen plaats vinden in de maatregelen en beperkingen. Tot die tijd houden we ons aan het huidige protocol.

Het parochiebestuur en pastoraal team hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze beperkende maatregelen en vertrouwen op een goede herstart van de vieringen en een hartelijk weerzien van elkaar.

Parochiebestuur en Pastoraal team Lumen Christi