In 2020 bestaat onze parochie Lumen Christi 10 jaar, een gelegenheid die wij niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Het lustrumjaar zal worden geopend met het binnendragen van het Vredeslicht uit Bethlehem op zondag 15 december a.s., ’s middags om 16.00 uur op het Nicolaasplein te Denekamp. Elk jaar wordt dit licht in Bethlehem ontstoken en wordt het door jongeren verspreid over de wereld. Ons geloof, onze kerk, de naam van onze parochie, vindt haar oorsprong in dit licht, dat ten volle uitstraalde in het kind Jezus dat daar ruim 2000 jaar geleden geboren werd.

Onder de klanken van de Midwinterhoorns en gebeier van de klokken zal dit Vredeslicht worden verwelkomd op het Nicolaasplein bij de kerststal die daar is opgesteld. Vervolgens zal een korte plechtigheid plaatsvinden en worden vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap, de buurtparochies en de Protestantse Kerken uitgenodigd dit licht mee te nemen naar hun gemeenschappen en kerken, waar het de week erop zal worden binnengedragen tijdens de weekendviering. Tijdens deze viering worden de gelovigen uitgenodigd om met hun zelf meegebrachte lantaarns dit licht mee te nemen naar huis, zodat er binnen Lumen Christi een keten van licht ontstaat.

Wij nodigen u van harte uit om de intocht van het Vredeslicht bij te wonen op zondag 15 december a.s., op het Nicolaasplein in Denekamp.

Verder zal er het komend jaar aandacht besteed worden aan het lustrum tijdens de jaarlijkse Pinksterviering en zal er een speciale Glossy verschijnen over onze parochie. Ook zal er een actie komen voor een goed doel, waarbij u uitgenodigd wordt kleine lantaarntjes te kopen om zo ook kwetsbare mensen te laten delen in het Licht. Zo kunnen wij ook lichtdrager zijn voor de ander. De afsluiting van het lustrum zal plaats vinden in december 2020.

Wij hopen er samen een speciaal jaar van te maken waarin onze verbondenheid met elkaar extra glans mag krijgen.

Namens de werkgroep 10 jaar Lumen Christi,

Anneke Eppink ( lid parochiebestuur) & Pastor Jan Kerkhof Jonkman