Lieve mensen,
Het lijkt alsof de wereld op dit moment in brand staat, dat de aarde, de planeet waarop wij wonen en leven, de planeet waar ons leven van af hangt, ons straft voor de brutale wijze waarop wij haar vervuilen en leegroven door onze ontembare honger naar nog meer bezit en welvaart. Door de ontbossing , CO2-uitstoot, ontnemen we haar de mogelijkheid om ons de noodzakelijke levensadem te geven. Ook onze de boeren verkeren in een stikstofcrisis, een crisis die ons allen raakt. En niet te vergeten de energie toeslagen en de inflatie in de winkel. Aan alle kanten raakt het ons leven en in de portemonnee.
We komen er achter dat wij op een te hoge voet van de welvaart leven. Als iedereen die welvaart die wij met elkaar beleven wil, kan de aarde het niet meer aan. We zijn uit balans geraakt en daardoor biedt het leven voor velen op onze wereld geen perspectief meer. Niet voor niets zijn er grote vluchtelingenstromen. We zijn de weg kwijt geraakt doordat wij van onze eigen westerse leven een paradijs probeerden te maken, ten koste van anderen, ten koste van de aarde, waar we compleet van afhankelijk zijn. We dachten een hemel op aarde te hebben, maar hebben er inmiddels een grote puinhoop van gemaakt. We moeten de weg weer terugvinden om voor alle mensen weer een menswaardig leven te kunnen geven.

Horen we vandaag uit de mond van Maria misschien een verhaal dat ook ons perspectief kan geven voor de toekomst? Van een eenvoudig meisje uit het volk dat het verschil kan maken in het leven en daarvoor een enkele reis naar de hemel kreeg. Haar geloof zong zij uit in het Magnificat, waarin zij aangeeft dat ongebreidelde welvaart, materiële rijkdom en onrechtvaardige verdeling van de aardse rijkdom en geschonden mensenrechten niet maatgevend zijn voor een hemel op aarde, voor geluk en welzijn. Dat niet onze zakelijke manier van denken ons leven redt, maar het geloof in een eerlijke verdeling van rijkdom, uiteindelijke gerechtigheid en solidariteit ons uiteindelijk redt en de norm moet zijn van ons leven. We zijn God uit het oog verloren, we hebben zelf de plek van de hemel ingenomen. Meer dan ooit verlangen we naar een verhaal dat ons weer perspectief geeft op toekomst, op waarachtig geluk en welzijn.

De vraag is: durven wij nog mee te gaan in het Verhaal dat al eeuwen onze voorouders op de been heeft gehouden, heeft getroost en perspectief heeft gegeven? Het geloof in nieuwe kansen en mogelijkheden, in herstel van verstoorde verhoudingen, in vergeving en verzoening? Het geloof wat Maria in het Magnificat uitzingt, het geloof dat hetgeen wij doen voor onze medemens en menswaardigheid van groot belang is, dat dit zinvol en verstrekkende positieve gevolgen kan hebben, dat dit kan leiden tot een hemel op aarde. Want waar gerechtigheid geschiedt, hoe klein en onooglijk het ook mag zijn, daar wordt de aarde opgetild naar de hemel. Je zou kunnen zeggen dat Tenhemelopneming is als een huwelijk tussen hemel en aarde. Een feest van geloof dat daar waar je je inzet voor de medemens, voor gerechtigheid, voor het leven op aarde, mensen , net als Maria, hun gelovige opdracht in vervulling zien komen.

Tenhemelopneming: dat is het aardse optillen naar het hemelse en in elkaar laten opgaan, het is het leven nieuw perspectief geven, eeuwigheidswaarde schenken, eeuwig leven mogelijk maken. Het is verantwoordelijkheid nemen in deze wereld, doen wat gedaan moet worden, je inzetten voor gerechtigheid en aarde en de mens nieuw perspectief geven.
Dat vraagt om moedige mensen, mensen die hun nek durven uit te steken, mensen die met hulp van Gods kracht niet buigen voor machthebbers, voor de grote industriële belangen, maar mensen die hun geluk vinden in dat wat ze hebben met elkaar delen.

Maria geeft ons daarin het voorbeeld. Zij geeft ons het kompas om de weg naar de hemel terug te vinden, de weg die ons bevrijdt uit de doemscenario ’s die ons door de klimaatwetenschappers wordt voorgespiegeld. De weg die geen dwaze droom is, geen achterhaald geloof, maar juist uitzicht geeft op dromen over een nieuwe toekomst, op nieuw perspectief, op nieuw leven op aarde voor de generaties na ons. Leven waarin het aardse opgetild wordt ten hemel, leven met eeuwigheidswaarde.
Moge het geloof en vertrouwen van Maria, zij die hemel en aarde verbindt, ons allen daartoe sterken. Amen

Ootmarsum/Noord Deurningen/De Lutte, 13/14 augustus 2022

Pastor Jan Kerkhof Jonkman