Eeuwen van geloven hebben vele verschillende aspecten in Maria naar boven gehaald. In de litanie van Maria bijvoorbeeld, waarin Maria met een veelheid van namen aangeroepen wordt; als koningin van de vrede, moeder van goede raad, koningin van het gezin, moeder van barmhartigheid………….. We kennen ook de twintig geheimen bij Maria (sinds oktober 2002 toen paus Johannes Paulus II aan de reeds bestaande vijftien geheimen er nog vijf heeft toegevoegd; geheimen die gekoppeld zijn aan Bijbelse verhalen over het leven van Jezus). Blijde, lichtende, droevige en glorievolle geheimen…………en toch maar één geheim: het geheim van Maria’s onlosmakelijke verbondenheid met haar zoon Jezus, Christus, Zoon van God.

Is het vanwege deze veelkleurigheid van Maria dat zoveel mensen zich tot haar wenden, zeker ook in deze vreemde en angstige tijd? Die zoveel mensen naar bedevaartsplaatsen doet gaan, die mensen op vakantie een kaarsje doet aansteken in de kerk die je onderweg bezoekt, die ervoor zorgt dat er elke dag kaarsjes branden in de vele Mariakappellen in onze omgeving? Maria, in haar veelkleurigheid kunnen we herkenning vinden in de blijde en de droevige dingen die we meemaken, in haar geloof is ze ons tot voorbeeld. Maria, een “plaats” om te zijn, te schuilen, te verwijlen, om te overdenken het geheim van ons eigen mens zijn.