Maria Tenhemelopneming in bijna alle geloofsgemeenschappen van Lumen Christi gevierd. Soms in de buitenlucht zoals bij het Mariakapelletje in Beuningen. Coronaproof uiteraard, ook buiten, onder begeleiding van dwarsfluit en gezang met prachtig weer.