Maria

Even kom ik met U praten
lieve moeder, wees gegroet.
Want er is zo veel Maria,
wat ik U vertellen moet.

Maar gij kent mijn vreugd en zorgen
gij weet alles wat mij deert.
Een moederhart blijft niets verborgen,
hoe een kind zich wendt of keert.

Help mij als er dagen komen,
dat de zon zich niet laat zien.

Geef mij dan Uw troost Maria,
ook als ik het niet verdien
graag kom ik Uw zegen vragen,
voor die mij lief zijn bovenal.

Laat geen oude wonden knagen,
heel ze in dit tranendal.
Laat mij goed zijn voor een ander,
laat mij mild zijn telkens weer.

Geef mij steeds een groot vertrouwen
op U, Moeder van de Heer.