De komende tijd is ook het parochiesecretariaat in De Lutte gesloten. Dit n.a.v. de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. De post en de mail worden gelezen en de telefoon zo mogelijk beantwoord.
Intenties kunnen doorgegeven worden via de mail en schriftelijk in de brievenbus.

Blijf deze Site raadplegen voor het laatste nieuws van onze locatie.
Op deze website vindt u ook de kerk TV. Op de homepagina wijst het zich vanzelf. Hier kunt u vieringen volgen en ook de herhaling zien.