Het bisdom heeft de parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen. Parochie Lumen Christi heeft dit advies overgenomen. Dit betekent het volgende:
Het aantal gelovigen tijdens reguliere vieringen wordt teruggebracht naar dertig, bij begrafenissen honderd aanwezigen. Dit aantal is exclusief pastores en medewerkers.

Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk. U kunt zich voor Denekamp aanmelden via mail lumenchristi@denekamp.nl of ✆ 351332. Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.