Beste medeparochianen,

Het Comité Kerkbijdragen Geloofsgemeenschap HH. Simon en Judas wenst u allen nog een zalig Nieuwjaar en hopelijk een jaar in goede gezondheid en stapje voor stapje komend uit deze vervelende en onzekere coronaperiode.
Vanaf 11 januari zult u in uw brievenbus weer de enveloppen aantreffen met daarin het intekenformulier Kerkbijdrage. De Aktie loopt dit jaar van 16 t/m 30 januari en heeft als thema: Geef vandaag voor uw Kerk van morgen. In tegenstelling tot hetgeen u in voorgaande jaren gewend bent, zal het formulier niet meer persoonlijk bij u worden opgehaald. In deze periode van coronacrisis en ter voorkoming van verdere verspreiding van het Covid-19 virus dient dan ook zoveel mogelijk persoonlijk contact te worden gemeden.
Wij vragen u dan ook om uw formulier gesloten in de retourenveloppe het liefst zo spoedig mogelijk maar voor 25 januari te bezorgen in de brievenbus van de contactpersoon voor uw wijk of straat.
De naam van deze persoon staat vermeld op een extra ingesloten brief.
Zo u misschien liever wenst, mag u de retourenveloppe ook inleveren in de brievenbus van het Parochiecentrum, Kerkplein 3 te Ootmarsum.
Namens locatieraad, parochiebestuur en pastoresteam vragen wij, indien enigszins mogelijk, een extra steentje bij te dragen aan deze Aktie Kerkbalans. Hierbij is nogmaals te benadrukken dat de gelden binnen uw eigen locatie worden besteed.
Namens locatieraad en pastoresteam hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

Comité Kerkbijdragen Ootmarsum