Geachte parochianen,

Na 5 jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie gaat pastor Niek Nijhuis ons verlaten. Hij heeft de functie aanvaard van geestelijke verzorger bij de Koninklijke Landmacht.

Per 1 februari 2016 zal hij gaan werken vanuit de Johan Willen Friso-kazerne te Assen bij het regiment Stoottroepen Prins Bernhard.Pastor Nijhuis

Zijn toekomstige werkzaamheden zullen bestaan uit de vorming, begeleiding en pastoraal bijstaan van militairen in Nederland en op missie in het buitenland, het bijstaan van veteranen en hun gezinnen, alsmede het voorgaan bij herdenkingen en in kerkdiensten.

Over de mogelijkheid om afscheid te nemen van pastor Nijhuis en zijn eventuele opvolging wordt u spoedig geïnformeerd.

Het parochiebestuur en pastoraal team