Weer vieren in eigen kerk.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Zoals u in bijgaande informatie kunt lezen, vindt er vanaf 5 juli weer een viering plaats in onze eigen kerk.
Pastor Munsterhuis zal samen met pastor Kerkhof Jonkman voorgaan in deze eerste ‘feestelijke’ eucharistieviering, waarin ook de communie weer zal worden uitgereikt.
Helaas mogen er nog geen koren zingen en ook samenzang is nog niet mogelijk.
In verband met de geldende maatregelen moet u zich opgeven als u de viering wilt bijwonen, omdat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. U kunt zich bij het parochie secretariaat aanmelden, persoonlijk of via de telefoon, tijdens de normale openingsuren.
In de kerk zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft desinfectie en afstand.
Wij heten u van harte welkom.

Parochiesecretariaat weer open

Na een tijdlang als gevolg van de coronacrisis “gesloten” te zijn geweest is vanaf nu het parochiesecretariaat weer normaal geopend. Wel vragen we bezoekers de nodige voorzichtigheid te betrachten. Als u corona-achtige verschijnselen heeft verzoeken wij u niet te komen. Op het secretariaat staan looprichtingen aangegeven en neem een veilige afstand (1,5 meter) in acht.
Indien nodig kunt u ook telefonisch contact nemen met het secretariaat onder nummer 0541 29 29 91.
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is het mogelijk om buiten de openingstijden een briefje met uw verzoek voor een misintentie in de brievenbus van de pastorie te deponeren met insluiting van het verschuldigde bedrag. De kosten van een misintentie bedragen € 8,-. Verder is het mogelijk een misintentie via het mailadres ootmarsum@lumenchristi.nl door te geven. Het verschuldigde bedrag kunt u dan over maken op bankrekening NL 56 RABO 0140 1005 12
Voor zover mogelijk worden de misintenties voor Ootmarsum na 4 juli ook weer in Ootmarsum afgekondigd.
Vanaf 26 juli is er elk weekend een viering in Ootmarsum.
We hopen dat u begrip heeft voor de getroffen maatregelen.