Jaarlijkse vrijwilligersavond 2020 wordt uitgesteld

Jaarlijks organiseert de locatieraad in samenspraak met de pastoraatsgroep in Ootmarsum een avond voor alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap van de H.H. Simon en Judas.
Het is een avond waarop we onze waardering voor de vele vrijwilligers uitspreken en laten blijken. Normaal gesproken hadden we deze avond nu willen aankondigen.
Helaas spelen coronaperikelen nog steeds een dusdanige rol dat we ons genoodzaakt zien deze vrijwilligersavond naar een later tijdstip te verschuiven. Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing hebben moeten nemen want het is steeds een mooi moment om elkaar te ontmoeten en bij te praten over actuele zaken. Gezien de steeds toenemende belangstelling voor deze avond komen we hier zeker op terug, vrijwilligers zijn immers het cement in de samenleving.

U hoort van ons zodra het weer mogelijk is.