Jan Bank toegetreden tot de locatieraad!

Gedurende een langere periode waren we op zoek naar invulling voor een openstaande vacature in de locatieraad. Met de toezegging van Jan Bank, een echt betrokken Ootmarsummer, om zijn krachten ook voor onze geloofsgemeenschap te willen inzetten denken we daarin ten volle te zijn geslaagd. Gedurende enige tijd heeft hij reeds kunnen proeven wat zo’n functie in houdt. We hebben zijn voordracht voorgelegd aan het parochiebestuur die op haar beurt daaraan goedkeuring heeft gegeven. We wensen Jan alle succes. De exacte invulling van zijn takenpakket zal in onderling overleg worden bepaald.