Woensdag 1 september was voor onze misdienaars een gedenkwaardige dag. Voor het eerst sinds anderhalf jaar mochten ze weer helpen in een doordeweekse viering in ons parochiecentrum. We zijn blij dat het weer kan. En volgens de voorganger, diaken van Vilsteren en de twee misdienaars was het een succes. Dus, zijn er meer kinderen van groep 7 en 8 die ook wel misdienaar willen worden meld je dan aan bij Trudy oude Nijeweme. Ook in de weekendvieringen zullen weer acolieten worden ingezet. Er stonden in het vorige parochieblad al twee acolieten genoemd. Fijn dat jullie er weer zijn