Verzoeken voor de misintenties, die tevens geplaatst worden in ’t Preaksteulke, kunt u inleveren bij het Secretariaat Lumen Christi, Kerkplein 3 Ootmarsum, tel. 29 29 91, e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl
uiterlijk op maandag 7 december 2020 tot 11.00 uur.
Openingstijden secretariaat maandag- tot en met vrijdagmorgen 9.00 tot 11.00 uur.