Sinds de coronapandemie hebben zich nogal wat beperkingen opgedaan bij het laatste afscheid. Als parochie hebben wij de richtlijnen van de overheid opgevolgd, maar tevens gezocht naar mogelijkheden om binnen de aangegeven grenzen, zorg te dragen voor een zo goed mogelijk afscheid en begeleiding van de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor een kerkelijk afscheid. Graag stellen wij u op de hoogte van deze mogelijkheden waaruit de familie een keuze kan maken bij een kerkelijk afscheid.

Avondwake, afscheidsviering, uitvaart of crematie:

Nog altijd bestaan de mogelijkheden voor een Avondwake, de volgende dag gevolgd door een begrafenis of crematie. Men kan ook kiezen voor alleen een viering op de dag van de begrafenis of crematie. Ook kan er op de avond voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsviering worden gehouden in onze kerken.

Kerkelijke viering in Aula of Crematorium:

De pastores en parochieel voorgangers zijn vanzelfsprekend bereid om een kerkelijke viering met de uitvaartrituelen te verzorgen op verzoek van de familie in het crematorium of aula. Dit zal dan altijd een Dienst zijn van Woord en Gebed.

Kerkelijk ritueel op de begraafplaats:

Mocht men louter kiezen voor een begrafenis op het kerkhof, dan zijn ook het pastoraal team en de parochieel voorgangers hiervoor beschikbaar.

Kerkelijk ritueel na condoleren in de kerk:

Omdat men maar een zeer klein aantal mensen kon uitnodigen sinds de coronapandemie, is het condoleren in de kerk (of thuis) voorafgaand aan het afscheid de volgende dag, een steeds vaker voorkomend gebruik geworden. Wanneer er de volgende dag geen kerkelijke viering is, kan dit condoleren na afloop prima afgesloten worden met een korte dienst waarin de absoute is opgenomen. Ook kan een koor gevraagd worden dan enkele liederen te zingen.

Als parochie bieden wij u diverse mogelijkheden om het afscheid te verbinden met kerkelijke rituelen, ook al vindt het afscheid niet plaats in het kerkgebouw. Graag denkt het pastoraal team mee met de vragen en wensen van de familie, mits deze vallen binnen de mogelijkheden die zij als kerk kan bieden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de pastores.

Samen hopen wij een passend en zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen voor uw dierbare.

Pastoraal Team Lumen Christi